Ilmainen toimitus yli 65 € tilauksille!

1. Rekisterinpitäjä

PETRIFUN Oy
Yrittäjäntie 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 264 3700

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

PETRIFUN Oy
Petri Satuli
Yrittäjäntie 8
70150 Kuopio

3. Rekisterin nimi

PETRIFUN Oy:n asiakasrekisteri. Tietosuojakäytäntö koskee PETRIFUN Storejen ja verkkokaupan asiakkaita.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

PETRIFUN Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin asiakaspalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • kokotiedot
  • ostohistoria
  • rekisteröintitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi PETRIFUN Oy:n asiakkaista ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa PETRIFUN Storessa asioidessaan tai verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman käyttäjän erillistä suostumusta analytiikka- tai markkinointievästeiden käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

PETRIFUN Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja PETRIFUN Oy:n palkkaamat tahot kuten IT-tuki, verkkosivujen ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Payment methods