2-laatu

Tämän osaston vaatteet ovat 2-laatuisia (eli sekundatuotteita) ja kukin virhe on kuvattu sekä kuvailtu myös tekstissä.
Tuotteen virhe ei vaikuta vaatteen käytettävyyteen eikä myöskään heikennä sen laatua.
Sekundatuotteen myyminen ja ostaminen vähentävät hävikkiä ja se on ympäristömme kannalta tärkeää.
Jokaisen käyttökelpoisen vaatteen tulee mielestämme päästä käyttöön!
Ilmainen palautus koskee vain priima tuotteita. 2-laatuisen tuotteen voit palauttaa omalla kustannuksella.